Skip to content

Disclaimer van Autorijschool Groenland

Laatst bijgewerkt op 27-11-2023

  1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Autorijschool Groenland aan haar klanten.
  2. Diensten 2.1 Autorijschool Groenland biedt rijlesdiensten aan en kan aanvullende diensten aanbieden, zoals theorielessen en examenvoorbereiding. 2.2 Het aantal lessen, de duur van de lessen en andere specifieke details worden in overleg met de klant vastgesteld en kunnen worden aangepast onder voorbehoud van beschikbaarheid en overeenstemming tussen beide partijen.
  3. Betaling 3.1 Betaling voor de diensten van Autorijschool Groenland geschiedt volgens de overeengekomen tarieven en voorwaarden. 3.2 Betaling dient voorafgaand aan de geleverde diensten te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 3.3 Bij te late betaling kan Autorijschool Groenland administratiekosten in rekening brengen.
  4. Afspraken en Annuleringen 4.1 Afspraken voor rijlessen dienen tijdig te worden gemaakt en kunnen tot een bepaalde termijn voorafgaand aan de les worden geannuleerd. Details hierover worden vooraf gecommuniceerd. 4.2 Bij annulering binnen de gestelde termijn kan Autorijschool Groenland kosten in rekening brengen.
  5. Verantwoordelijkheden 5.1 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de afgesproken locatie voor de rijlessen. 5.2 Autorijschool Groenland zal zich inspannen om de afgesproken lessen en diensten naar behoren te leveren.
  6. Aansprakelijkheid 6.1 Autorijschool Groenland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van de klant tijdens de rijlessen. 6.2 Autorijschool Groenland zal haar uiterste best doen om veilige rijlessen te bieden, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongevallen of letsel dat zich tijdens de lessen voordoet.
  7. Intellectueel Eigendom 7.1 Lesmateriaal en informatie verstrekt door Autorijschool Groenland blijven eigendom van Autorijschool Groenland en mogen niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming.
  8. Wijzigingen en Geschillen 8.1 Autorijschool Groenland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de klant. 8.2 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost tussen Autorijschool Groenland en de klant.

Door gebruik te maken van de diensten van Autorijschool Groenland gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

AUTORIJSCHOOL GROENLAND

Hoog slagingspercentage, schrijf je vandaag nog in!

Back To Top
Autorijschool Groenland